ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ARISTON LEARNING STYLES

ARISTON Learning Styles Ψυχομετρικό Εργαλείο Μάθησης

Το Ariston Learning Styles (Τεστ Μαθησιακού Προφίλ) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Χορηγείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας (μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές εκπαιδευόμενους – καταρτιζόμενους και σε κάθε ενήλικο άτομο). Τα ευρήματα του Ariston Learning Styles, αξιοποιούμενα από τον εκπαιδευτικό, το γονέα αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μαθαίνει πιο γρήγορα, πιο άνετα πιο αποτελεσματικά, να συγκρατεί περισσότερα στη μνήμη και να ανακαλεί ευκολότερα πληροφορίες.

Το ARISTON Learning Styles βοηθά:

 • Τους εκπαιδευτικούς να μεταδίδουν αποτελεσματικότερα τη γνώση, να αποβάλλουν αναχρονιστικές απόψεις περί μάθησης και να προσεγγίζουν ακόμη και τους πιο αδύναμους μαθητές.
 • Τους μαθητές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα, αναποτελεσματική και κουραστική μελέτη. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει».

Αξιοποιώντας το Ariston Learning Styles ο εκπαιδευόμενος:

  • Δεν αγχώνεται για τα μαθήματά του
  • Βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος
  • Μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
  • Θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
  • Δεν αφήνει κενά στα μαθήματά του
  • Συστηματοποιεί το διάβασμά του
  • Έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση.

Όταν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκεις, τότε… διδάσκεις τα παιδιά με τον τρόπο που μαθαίνουν!