ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτική Ενηλίκων


Τα θέματα που απασχολούν τον ενήλικα που θα φτάσει στην αναζήτηση βοήθειας από τον ειδικό, προσεγγίζονται με την ομιλητική θεραπεία, αλλά και με θεραπευτικά εργαλεία που λειτουργούν σε ασυνείδητο επίπεδο, όπως το Sandplay Therapy.
Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής ατομικής, ζεύγους και οικογένειας σε διάφορους τομείς. Ενδεικτικά:

 • Συναισθηματικές διαταραχές (άγχος, φοβίες, πανικός, καταθλιπτικό
  συναίσθημα, καταναγκαστικές ή επαναλαμβανόμενες σκέψεις)
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα αυτοεικόνας, ανασφάλεια, αίσθημα
  μοναξιάς
 • Προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων (οικογενειακό, εργασιακό περιβάλλον
 • Χωρισμός, διαζύγιο και διαχείριση συγκρούσεων
 • Προβλήματα ύπνου και διατροφής
 • Ψυχοσωματικά προβλήματα
 • Πένθος και απώλεια
 • Προβλήματα επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης
 • Ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών
 • Προβλήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου
 • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων


Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και τους εφήβους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην ισορροπημένη συναισθηματική τους ανάπτυξη και θα διευκολύνουν την ομαλή κοινωνικοποίησή τους αλλά και τις διαδικασίες μάθησης. Ένα παιδί ή έφηβος που βιώνει συναισθηματικό μπλοκάρισμα δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην ανάπτυξη του γνωστικού δυναμικό του.

Παρόλο που οι ενήλικες μπορούν να εκφράσουν μέσω της γλώσσας τις πολύπλοκες σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τα παιδιά και οι έφηβοι δυσκολεύονται να εκφραστούν μέσω της ομιλητικής θεραπείας, καθώς πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτό που τους συμβαίνει.

Είναι απαραίτητη, λοιπόν η χρήση και άλλων θεραπευτικών εργαλείων που λειτουργούν σε ασυνείδητο επίπεδο, όπως το Playtherapy και το Sandplay Therapy τα οποία σε συνδυασμό με την ομιλητική θεραπεία μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτερα αποτελέσματα και αλλαγές στον τρόπο που τα παιδιά και οι έφηβοι αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους.

Προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συμβουλευτική και θεραπεία παιδιών και εφήβων:

 • Άγχος, Φοβίες
 • Πένθος, Απώλεια, Θάνατος
 • Ψυχοσωματικά προβλήματα (δερματικά, πονοκέφαλοι, πόνοι στο στομάχι, αδιαθεσία)
 • Διατροφικές διαταραχές (παχυσαρκία, ανορεξία, βουλιμία)
 • Ελλειματική Προσοχή με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
 • Δυσκολίες μάθησης
 • Δυσκολίες με τις αλλαγές της εφηβείας
 • Συγκρούσεις στην οικογένεια
 • Χωρισμός, Διαζύγιο
 • Προβλήματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης
 • Προσκόλληση στους γονείς – Σχολική φοβία – Άρνηση
 • Μειωμένη αυτοεκτίμηση
 • Προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, κλοπές, ψέματα)
 • Υπερευαισθησία στις απογοητεύσεις – Απομόνωση
 • Έλλειψη ενδιαφέροντος – Κατάθλιψη
 • Χρήση τουαλέτας
 • Διαταραχές της λειτουργίας του ύπνου
 • Προβλήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου
 • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Διαχείριση άγχους εξετάσεων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά, όρια)

Προϋποθέσεις για αποτελεσματική θεραπεία παιδιών και έφηβων:

 • Το παιδί ή ο έφηβος και η οικογένειά του να συμφωνούν με την εμπλοκή του στη θεραπεία.
 • Το παιδί ή ο έφηβος να έχει επαρκή νοητική ανάπτυξη προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνήσει είτε λεκτικά είτε μέσω συμβολικού παιχνιδιού.
 • Οι γονείς να είναι διαθέσιμοι για συνεργασία με τον/την ψυχολόγο για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Συμβουλευτική Γονέων


Η οικογένεια αποτελεί το σύστημα μέσα στο οποίο ανατρέφονται τα παιδιά, μαθαίνουν την αγάπη, την αποδοχή, να σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους και να αποτελούν μέρος μιας ομάδας.

Στην εποχή μας, οι απαιτήσεις της ζωής έχουν κάνει το ρόλο των γονιών δύσκολο, και πιεστικό, ενώ κάποια στιγμή όλοι καταλήγουν στη δυσάρεστη διαπίστωση ότι ο τρόπος που μεγάλωσαν οι ίδιοι, δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στα σημερινά παιδιά.

Καθημερινά, οι γονείς πραγματοποιούν έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να φέρουν σε πέρας επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά θέματα, ενώ παράλληλα πρέπει να φροντίσουν τη δική τους σχέση ως ζευγάρι αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει το μεγάλωμα των παιδιών.

Ο ειδικός μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην αντιμετώπιση των ποικίλων θεμάτων που μπορεί να κληθεί να διαχειριστεί ένας γονέας και τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τη συμπεριφορά, το συναίσθημα, την ανάπτυξη, τη μαθησιακή επίδοση αλλά και στην πρόληψη, βοηθώντας τους γονείς να αποκτήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και τη διαφορετική οπτική που θα τους στηρίξουν στο γονεικό τους ρόλο.

Επιπλέον, ο ειδικός μπορεί να προσφέρει συμβουλευτική, αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο ειδικά θέματα, όπως διαζύγιο, πένθος, αναπτυξιακά προβλήματα.

Η συμβουλευτική παρέχεται στον ένα ή και στους δύο γονείς παράλληλα και στοχεύει στην ενίσχυσή τους προεκειμένου να μεγαλώσουν παιδιά με ψυχολογική και συναισθηματική υγεία τα οποία χαρακτηρίζει ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η αυτοεκτίμηση.