ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία (ή Λογοπαθολογία) είναι μία επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες. Επομένως κάθε λογοθεραπευτής ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο του. Για την αξιολόγηση και διάγνωση κάθε διαταραχής υπάρχουν
συγκεκριμένα εργαλεία ή αλλιώς διαγνωστικά τεστ, τα οποία είναι πάντα έγκυρα και σταθμισμένα. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με την θεραπεία της κάθε διαταραχής ανεξαρτήτως του είδους της.

Οι διαταραχές που μπορεί εμφανίζουν τα παιδιά χωρίζονται σε αυτές του λόγου (μορφή, περιεχόμενο, χρήση) και σε αυτές της ομιλίας. Λόγος είναι η κατανόηση ενός ατόμου, δηλαδή το τι γνωρίζει. Όλες οι αντιληπτικές και οι γνωστικές ικανότητες κατατάσσονται σε αυτόν τον τομέα. Γνωστικές ικανότητες, όπως γνώση χωρικών και χρονικών εννοιών, χρωμάτων, μεγεθών, σχημάτων, προμαθηματικών εννοιών. Αντιληπτικές δεξιότητες, όπως κατανόηση εντολών, ερωτήσεων. Ομιλία είναι η γλωσσική έκφραση, είναι δηλαδή μία συνεργική λειτουργία
παραγωγής του λόγου. Η παραγωγή της ομιλίας είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, ένας λογοθεραπευτής ασχολείται με τις παρακάτω διαταραχές:

  • Γενική καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Πραγματολογικές διαταραχές
  • Μαθησιακές δυσκολίες- Δυσλεξία
  • Διαταραχή άρθρωσης
  • Φωνολογική διαταραχή
  • Δυσαρθρία
  • Απραξία
  • Τραυλισμός
  • Διαταραχές φώνησης
  • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
  • Σύνδρομα
  • Νευρογενείς διαταραχές
  • Αφασίες
  • Διαταραχές σίτισης-κατάποσης.

Τέλος, το έργο του λογοθεραπευτή είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό για τη ποιότητα της ζωής ενός παιδιού ή ενήλικα. Επομένως, καλό θα είναι οταν παρατηρούμε κάποιες καθυστερήσεις ή δυσκολίες να απευθυνόμαστε στους ειδικούς για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.