ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ GORDON

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ GORDON

Parent Effectiveness Training (PET)

pet
Στοχεύει στη δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που θα προάγει στα παιδιά σας την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και το κοινωνικό ενδιαφέρον αλλά και στην ουσιαστική και αρμονική σχέση γονέα-παιδιού, ώστε τα αναπόφευκτα προβλήματα της ζωής να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και πολιτισμένα.

Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα προσφέρεται σύμφωνα με το μοντέλο του κλινικού ψυχολόγου Δρ. Τόμας Γκόρντον, το οποίο έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς ως η πρώτη εκπαίδευση για γονείς με βάση τις δεξιότητες επικοινωνίας και το έχουν διδαχτεί πάνω από ένα εκατομμύριο γονείς σε 43 χώρες (www.gordonhellas.gr). Οι συμμετέχοντες διδάσκονται, με πρακτικό τρόπο, ένα σύνολο δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και το πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν πότε και πώς θα τις χρησιμοποιούν. Αμέσως μετά την εκμάθηση και την εφαρμογή τους, οι δεξιότητες αυτές γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών επικοινωνιών τους σε όλες τις σχέσεις. Είναι απαραίτητα εργαλεία με τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή είτε να γεφυρώσουν σχέσεις που είναι τεταμένες, είτε να προλάβουν τη δημιουργία εντάσεων στις σχέσεις τους είτε να μειώσουν τα προβλήματα σε άλλες διαπροσωπικές σχέσεις.

Βοηθάει τους γονείς να δημιουργήσουν ένα οικογενειακό περιβάλλον που θα μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες των παιδιών να στραφούν στο αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, να εγκαταλείψουν το σχολείο, ή να επιδοθούν σε άλλες επικίνδυνες, αλλά ιδιαίτερα διαδεδομένες στη σημερινή κοινωνία, συμπεριφορές.

Τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα στοχεύουν να σας διδάξουν τη φιλοσοφία και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ενδυναμώσετε και να βελτιώσετε την ποιότητα της σχέσης σας με τα παιδιά σας.

Στα Σεμινάρια Αποτελεσματικού Γονέα θα μάθετε:

 • Να βοηθάτε τα παιδιά σας να επιλύουν τα προβλήματά τους
 • Να αντιμετωπίζετε τη μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών σας
 • Να επιλύετε τις συγκρούσεις ανάμεσα σε εσάς και τα παιδιά σας
 • Να ακούτε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά σας να νοιώθουν ότι τα κατανοείτε
 • Να επικοινωνείτε με σαφήνεια, ώστε τα παιδιά σας να σας καταλαβαίνουν
 • Πως θεσπίζονται κανόνες που θα τηρούνται από ολόκληρη την οικογένεια
 • Να επιλύετε τις συγκρούσεις ώστε να μην υπάρχουν ηττημένοι
 • Να ανατρέφετε τα παιδιά με μία φιλοσοφία που δεν θα είναι επιτρεπτική ούτε απολυταρχική
 • Να γίνετε το πρόσωπο στο οποίο θα στρέφονται τα παιδιά σας για να μοιραστούν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ή τις στενοχώριες τους με εποικοδομητικό τρόπο

Διάρκεια:
Το Σεμινάριο διαρκεί 30 ώρες που συνήθως διανέμονται σε 10 τρίωρες ή 15 δίωρες συναντήσεις (ανάλογα με την επιθυμία της ομάδας).

Πραγματοποιούνται τρεις κύκλοι το χρόνο, που αρχίζουν Οκτώβριο, Ιανουάριο και Απρίλιο, πρωί ή απόγευμα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται αποκλειστικά από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από την Gordon Training International. Τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, εγχειρίδιο ασκήσεων, εναλλαγή ρόλων, και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται ένα σύνολο ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, που περιλαμβάνει το βιβλίο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα, το αντίστοιχο εγχειρίδιο ασκήσεων και με το πέρας των σεμιναρίων, ένα αντίγραφο των Πιστεύω του Dr. Thomas Gordon και το πιστοποιητικό συμμετοχής.

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην επόμενη ομάδα για το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα Gordon, εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας επικοινωνώντας μαζί μας, δηλώνοντας αν σας βολεύει το πρωί ή το απόγευμα.

  captcha

  Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια και Υπεύθυνη Σεμιναρίου
  Ναταλία Βαλυράκη, Ψυχολόγος.